AKADEMIA AGRIHANDLER – projekt, za którym stoją autorytety


AKADEMIA AGRIHANDLER – projekt, za którym stoją autorytety
2022-05-31
Akademia Agrihandler to premierowy koncept w Polsce. Główne założenia projektu opierają się na popularyzacji zoptymalizowanych metod gospodarowania, wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz na weryfikacji tych założeń poprzez wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.

Realizowane zadania dotyczą poprawy jakości gleby trwałych użytków zielonych, zmniejszenia zarówno emisji szkodliwych substancji do atmosfery, jak również ograniczaniu strat azotu, który jest jednym z najważniejszych pierwiastków biogennych. Wszystko to pozwoli na uzyskanie najwyższej jakości traw ze szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz poprawę retencji wody w glebie.

Przeczytaj również:

Pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia jest firma Agrihandler, która od wielu lat skutecznie działa jako dealer i dystrybutor maszyn rolniczych gwarantujących maksymalną niezawodność, komfort i efektywność działania. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska), który jednocześnie koordynuję przebieg badań terenowych i laboratoryjnych.

„Pierwsze wyniki naszych badań będą już wkrótce dostępne. Ich celem jest ocena właściwości fizycznych, chemicznych oraz aktywności enzymatycznej gleb trwałych użytków zielonych różnie nawożonych płynnymi nawozami naturalnymi. Porównana zostanie metoda doglebowej aplikacji gnojowicy, gnojówki oraz pulpy pofermentacyjnej z ich tradycyjnym sposobem rozprowadzenia z wozów asenizacyjnych, wyposażonych w płytki rozbryzgowe. Zastosowanie aeratora i głębosza oraz podsiew traw specjalnym siewnikiem w połączeniu z doglebową aplikacją tych nawozów sprzyja uzyskaniu kilku pokosów bardzo dobrej jakości trawy. Gleba trwałych użytków zielonych na skutek łącznego oddziaływania poszczególnych zabiegów staje się bardziej rozluźniona i napowietrzona oraz poprawiają się jej właściwości retencyjne. W próbkach gleb oznaczone zostaną podstawowe parametry glebowe oraz zawartość makro- i mikroelementów, a także aktywność enzymatyczna. Ponadto pod koniec okresu wegetacyjnego roślin oznaczona zostanie w glebie ilość bakterii ogółem, grzybów pleśniowych, promieniowców – biorących udział w przemianach węgla i azotu. W materiale roślinnym pobranym z każdego pokosu oznaczony zostanie skład chemiczny oraz zawartość chlorofilu. Celem dodatkowym projektu jest rozpowszechnienie przekonania, że płynne nawozy naturalne nie są produktem odpadowym, natomiast stanowią cenne źródło składników pokarmowych dla roślin – podkreśla prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski.

Projekt 3-letnich badań będzie realizowany na użytkach zielonych w Polanowicach (woj. kujawsko-pomorskie), Dobrodzieniu (woj. opolskie) oraz Łodygowie – (woj. podlaskie).

 

 

„Poszczególne lokalizacje charakteryzują się zróżnicowanymi warunkami glebowymi, rzeźbą terenu oraz rodzajem płynnego nawozu naturalnego wykorzystanego w nawożeniu. Na polach w Polanowicach zastosowano gnojowicę, natomiast w Dobrodzieniu gnojówkę, a Łodygowie na Podlasiu – poferment. Pozwoli to kompleksową ocenę doglebowej aplikacji nawozów naturalnych w porównaniu z ich tradycyjnym sposobem rozprowadzenia z wozów asenizacyjnych, które są wyposażone w płytki rozbryzgowe. Przed nami pierwsze pokosy, które będą przeprowadzane przy udziale kosiarki motylowej z kondycjonerem marki Elho i efektywne zbiory zielonki za pomocą samozbierającej przyczepy marki Schuitemaker. O wynikach z naszej Akademii będziemy informować na stronie internetowej”: www.akademiaagrihandler.pl – podkreśla Aleksander Muss, Dyrektor Handlowy Agrihandler.

Każde z użytków zielonych podzielono na pola badawcze, na których zastosowane są inne zabiegi. W przypadku Polanowic są to:

· pole I – powierzchnia kontrolna z tradycyjną metodą aplikacji – nawożenie powierzchniowe,

· pole II – nawożenie doglebowe, aeracja oraz głęboszowanie,

· pole III – nawożenie i aeracja,

· pole IV – nawożenie doglebowe.

Zastosowanie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz dokładna analiza wyników badań próbek glebowych oraz materiału roślinnego pozwolą w ramach projektu „Akademia Agrihandler” poprawić właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, obniżyć koszty produkcji roślinnej oraz uzyskać wysokiej jakości mleko. Projekt wpisuje się w założenia strategii „od pola do stołu”, w której ważne jest przejście na zrównoważoną produkcję żywności, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu. Więcej na: www.akademiaagrihandler.plNadesłał:

Arni

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl